Щампован и декоративен бетон!

Технологията за щамповане на бетон възниква в САЩ през 60-те години на миналия век. Малко по-късно декоративният бетон се появява и в Англия. През последните няколко години значителното увеличаване в мащабите на използване на този материал може да се открие в интересни проекти, осъществени по целия свят. Наред с щампования бетон, който е монолитен, на практика са известни и отделните бетонни декоративни елементи. Архитекти, дизайнери и инвеститори вече са оценили възможностите за създаване на различни варианти декоративни повърхности с използване на общоизвестния материал - бетон. Цветният и текстурният бетон позволяват по-бързо и с по-малки загуби, в сравнение с използването на каменни и керамични облицовки, да получите желания декоративен ефект.

Улиците, площадите, парковете и вътрешните пространства са наситени с множество елементи, които нерядко са стилово различни. Важна задача е те да се обвържат по подходящ начин. Декоративният бетон, независимо дали е на отделни бетонни форми или е монолитен, дава на архитектите неограничени възможности във всеки конкретен случай да подберат правилни цветови съчетания и да създадат хармонични и цялостни градски, ландшафтни или интериорни ансамбли.